Zarząd PZO Warszawa 2017-2021

Fabisiak Mariusz

Prezes PZO Warszawa

Mrozowicz Sebastian

Viceprezes PZO Warszawa

Mariat Sławomir

Skarbnik PZO Warszawa

Jaworski Bogusław

Gospodarz PZO Warszawa

Łukasz-Rudziński1

Rudziński Łukasz

Sekretarz PZO Warszawa

Komisja Rewizyjna PZO

Jędral Rafał

Przewodniczący Komisji

Andrzejewski-Leszek

Andrzejewski Leszek

Członek Komisji