O Nas PZO Warszawa

Historyczne organizacje zrzeszające hodowców ptaków sięgają okresu miedzywojnia. W 1926 roku  zawiązało się pierwsze stowarzyszenie Centralny Związek Hodowców Kanarków z siedzibą w Warszawie.

            Po wojnie Siedzibę CZHK przeniesiono do Katowic, a w 1952 roku reaktywowano oddział warszawski. W 1990 roku grupa hodowców podjęła wyzwanie odłączenia się i zdeklarowania niezależnego Stowarzyszenia, 20 listopada 1990 roku Sąd Wojewódzki rozpatrzył pozytywnie wniosek o rejestrację Polskiego Związku Hodowców Ptaków Ozdobnych i Śpiewających ze statutem autorstwa Stanisława Kawczyńskiego. Ze względów praktycznych w 1997 roku zmieniono nazwę na Polski Związek Ornitologiczny, która pozostaje do dziś.

            W latach 1991-1999 pod kierownictwem Prezesa Teodora Ułana Związek bardzo sprawnie się rozwijał, wystawy coraz częściej były okraszane nowymi importowanymi okazami hodowlanymi. W latach 1999-2007 Prezesem zarządu został Adam Florczuk.

            W 2004 roku PZO dołączyło do Polskiej Federacji Ornitologicznej.

Niestety wprowadzenie nowych przepisów Ochrony Środowiska, obowiązek rejestracji ptaków, a także wprowadzenie list CITES spowodowało wielki regres rozwoju Związku. Początkowy chaos związany z nowymi ustawami spowodował masowe likwidowanie hodowli, Pozostali nieliczni, którzy przetrwali kryzys i stali się bazą do odbudowy Związku.

            Aktualnym prezesem PZO pozostaje Mariusz Fabisiak. Wobec cięższych czasów kilka decyzji budżetowych ograniczających koszty dało możliwość odbudowy. Związek wrócił na ścieżkę rozwoju, coraz większa ilość hodowców dołącza do naszych szeregów, a ilość ptaków na wystawach może śmiało nacieszyć oczy ptakolubów. Ilość ptaków do oceny co rok się zwiększa, także różnorodność ras . Pracujemy także nad dostosowaniem prezentacji wystawowych do światowych standardów, wymianą sprzętu pokazowego, a także propagowaniem Związku w specjalistycznej prasie czy na nowych platformach medialnych. Poza wystawami dokonujemy także wykładów czy prezentacji w szkołach i przedszkolach propagując hodowlę ptaków.

             Specyficzna mieszanka doświadczenia starszych hodowców z nowymi pasjonatami daje duże wsparcie początkowym hodowcom , comiesięczne spotkania są ciekawą odskocznią od dnia codziennego. Wymiana doświadczeń to duże wsparcie dla wszystkich, tak nowych jak i doświadczonych ptakolubów.

            Zapraszamy w Nasze Szeregi!

Mariusz Fabisiak

PREZES PZO WARSZAWA

Poprzedni
Następny